Psykoterapia

Tietoa psykoterapiasta

Erilaiset mielenterveyden ongelmat ovat hyvin yleisiä. Ne ovat jo suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeiden syy.

Psyykkiset ongelmat aiheuttavat ihmisille erilaista kärsimystä: masennusta, pahaa oloa, itsemurha-ajatuksia, pelkoja, unihäiriöitä ja ihmissuhdeongelmia. Ongelmat voivat myös näkyä eristäytymisenä tai käytöshäiriöinä. Joskus ongelmat voivat ilmetä myös erilaisina ruumiillisina oireina.

Psykoterapian vaikuttavuus yleisimpien mielenterveysongelmien hoidossa on todistettu lukuisissa tutkimuksissa. Psykoterapian avulla voi saavuttaa muun muassa parempaa ymmärrystä itseä kohtaan. Onnistunut psykoterapia antaa keinoja käsitellä vaikeita tunteita, ajatuksia ja ihmissuhdeongelmia. Se antaa myös ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä havainnoida omaa toimintaa.

Psykoterapia auttaa myös näkemään yhteyksiä menneisyyden tapahtumien ja tämänhetkisten ongelmien välillä. Psykoterapian avulla ihmiset kokevat usein itsetuntonsa parantuneen, ongelmien lievittyneen tai poistuneen ja uskon tulevaisuuteen palautuneen.

Psykoterapia vaatii kuitenkin aina vaivaa ja sitoutumista – se ei ole hokkuspokkustemppu onneen.

Lähde: www.psyli.fi/psykoterapeuttiluettelo/tietoa_psykoterapiasta

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on auttamismenetelmä, joka tukee asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa sekä muutos- ja kriisitilanteissa. Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Tutkimukset osoittavat, että ratkaisukeskeinen psykoterapia saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti. Terapeutin rooli keskusteluissa on tasaveroinen ja aktiivinen, hän kuuntelee, kysyy ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta, vaan etsitään tapoja päästä elämään parempaa elämää – sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle itselleen. Tämän vuoksi asiakkaat kokevat tapaamiset usein innostaviksi, helpottaviksi ja mieltä keventäviksi.

Voit lukea lisää myös osoitteessa: www.ratkes.fi

 

PSYKOTERAPEUTTI

On VALVIRAN suojaama ammattinimike. Psykoterapeutti on käynyt psykoterapeutin erikoistumisopinnot ja hänellä on pohjana soveltuva koulutus terveydenhoito- tai sosiaalialalta. Psykoterapeutti voi antaa Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa.